گازهای خروجی کارتل یا Blow By (بلو بای) در خودرو

میزان گازهای خروجی کارتل که Blow By (بلو بای)نامیده می شود می تواند بیانگر مشکلات و معضلات داخلی موتور احتراق داخلی پیستونی باشد. فضای زیر پیستون که در واقع محفظه لنگ موتور می باشد باید نسبت به فضای بالای پیستون که سیلندر و محفظه احتراق را ایجاد می کند کاملا آب بندی و مجزا شود. تبادل گاز بین محفظه بالای پیستون و محفظه زیر پیستون باعث افزایش فشار در محفظه لنگ شده و پدیده Blow By را ایجاد می کند که عوامل ذیل بر آن تاثیرگذار می باشند:

  •  بخارات روغن: با گرم شدن تدریجی موتور، روغن موتور نیز به مرور گرم می شود. از آنجایی که روغن موتور حاوی Additive یا افزودنی های مختلفی می باشد که باعث می گردد که دمای جوش و تبخیر روغن موتور افزایش یابد لذا یک روغن موتور خوب و با کیفیت نباید به راحتی تبخیر شود، بسوزد یا تولید گاز کند. در صورتیکه به دلیل کیفیت پایین افزودنی های روغن، دمای جوش و تبخیر روغن موتور کاهش یابد موضوع Blow By را به دلیل افزایش حجم تبخیر و تولید گاز روغن تشدید می کند که منجر به کاهش روغن موتور و افزایش آلایندگی می گردد.
  •  نشت گاز از بالای پیستون به محفظه لنگ: نشت گاز از بالای پیستون به محفظه لنگ که باعث تشدید پدیده Blow By می گردد به دلایل زیر می باشد:

I. ضعیف شدن رینگ ها: به مرور زمان و با افزایش مدت زمان عملکرد موتور و یا نامناسب بودن مشخصات مواد و تولید رینگ، خاصیت فنریت رینگ کاهش یافته و یا با ایجاد سایش زیر در سطح جانبی آن، ضخامت رینگ کاهش می یابد که باعث نشت گاز از بالای پیستون به محفظه لنگ شده و Blow By را تشدید می کند.
II. سایش بیش از حد سیلندر: با افزایش مدت زمان کارکرد موتور، کاهش کیفیت روغن، کاهش توجه در سرویس های ادواری موتور در زمان های تعیین شده، اعمال فشار بیش از حد به موتور، داغ کردن بیش از حد موتور و غیره باعث بروز سایش بیش از حد مجاز در سطح داخلی سیلندر می گردد و با افزایش قطر داخلی سیلندر، Blow By تشدید می گردد.
III. مونتاژ نامناسب: در صورتی که رینگ ها به شکل مناسب نصب نشده باشند و بعضا جای رینگ کمپرسی اول و دوم تعویض گردد و یا دهانه رینگ ها در یک راستا قرار گیرد باعث افزایش میزان نشت گاز از بالای پیستون به محفظه لنگ شده و Blow By را تشدید می کند
لازم به ذکر است که تشدید Blow By (بلو بای)در برخی شرایط همچون سرد بودن موتور طبیعی می باشد و مشکل خاصی را ایجاد نمی کند.

این مطلب را حتما بخوانید  کلاچ های جلو و عقب گیربکس CVT خودروهای چری
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست