یونیت ایموبلایزر

یونیت ایموبلایزر یک مدار الکترونیکی واسطه بین مجموعه سیم پیچ آنتن گیرنده ترانسپوندر و ECU سیستم سوخت رسانی انژکتوری می باشد. در اینصورت کد محرمانه ای که از ترانسپوندر به سیم پیچ آنتن می رسد توسط مدار الکترونیکی سیم پیچ آنتن تقویت شده و به کنترل یونیت ایموبلایزر ارسال می گردد. این کنترل یونیت نیز کد محرمانه را به ECU ارسال می کند چنانچه این کد محرمانه با کد محرمانه ثبت شده در ECU موتور مطابقت داشته باشد موتور اجازه روشن شدن را پیدا می کند.
مادامیکه کلید در درون مغزی سوییچ قرار نگرفته این کنترل یونیت یک لامپ یا LED را درون صفحه نمایش دهنده ها یا داشبورد روشن و خاموش می کند و در واقع هشداری است بر فعال بودن سیستم ایموبلایزر و چنانچه سوئیچ درون مغزی قرار گیرد در صورت شناسایی ترانسپوندر این لامپ یا LED خاموش می شود که حاکی از غیر فعال شدن سیستم ایموبلایزر و صحت آن می باشد.
شکل زیر نحوه تعامل اجزای ایموبلایزر را نشان می دهد.
 با توجه به شکل ملاحضه می شود که ارتباط اجزای سیستم ایموبلایزر به صورت دو طرفه انجام می شود بطوری که سیم پیچ آنتن با ارسال سیگنال مشخص و معینی باعث تحریک ترانسپوندر شده و ترانسپوندر کد محرمانه ثبت شده خود را به سیم پیچ آنتن ارسال می کند و سیم پیچ آنتن نیز این کد را به کنترل یونیت ایموبلایزر ارسال می کند.
کنترل یونیت ایموبلایزر نیز ارتباط دو طرفه ای با لامپ یا LED هشدار ایموبلایزر و ECU  موتور برقرار کرده و اطلاعات بصورت پیغام رد و بدل می شود.باید به این نکته نیز توجه شود که تمامی اجزاء یونیت ایموبلایزر باید یکدیگر را شناسایی کنند، از اینرو در هنگام تعویض قطعات سیستم ایموبلایزر و ECU موتور حتما کد دستیابی یا Access code  مربوطه در دسترس باشد، تا از طریق دستگاه عیب یابی بتوان عمل تعریف سوئیچ و شناساندن اجزاء به یکدیگر را انجام داد.

این مطلب را حتما بخوانید  کویل و ساختمان داخلی آن

منبع: کتاب تکنولوژی مکانیک خودرو
گروه فنی مهندسی ایمگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست