1. صفحه اصلی
  2. سیستمهای تعلیق ترمز و فرمان

سیستمهای تعلیق ترمز و فرمان

سیستم فرمان

مکانیزم فرمان نسبت متغیر

استفاده از مکانیزم های مختلف فرمان نسبت متغیر در سیستم های فرمان خودروهای امروزی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در سیستم فرمان نسبت تبدیل بین دست راننده و زاویه فرمان…
سیستم فرمان

جعبه فرمان برقی خودرو

جعبه فرمان برقی خودرو استفاده از جعبه فرمان های برقی در خودروهای امروزی به منظور ارتقا و بهبود پایداری خودرو و راحتی راننده به امری ضروری تبدیل شده است. جعبه…
جعبه فرمان

جعبه فرمان هیدرولیکی خودرو

جعبه فرمان هیدرولیکی خودرو به منظور افزایش قابلیت مانورپذیری خودرو و راحتی سرنشین، امروزه از جعبه فرمان های به نیروی کمکی در خودرو استفاده می شود به نحوی که قدیمی…
سیستم ترمز ضد قفل

ارائه روشی جهت آشکارسازی خطای اتصال کوتاه در مدارهای راه انداز شیرهای الکتروهیدرولیکی سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

ارائه روشی جهت آشکارسازی خطای اتصال کوتاه در مدارهای راه انداز شیرهای الکتروهیدرولیکی سیستم ترمز ضد قفل (ABS)   چکيده: یکی از  روش­های کنترل فشار هیدرولیک سیستم ترمز ضد قفل…
مبانی مکانیک خودرو

مبانی مکانیک خودرو – 1

مبانی مکانیک خودرو – 1 از منظر مبانی مکانیک خودرو می توان یک خودرو سواری را به بخش های ذیل تقسیم کرد:  مولد قدرت یا موتور که شامل موتور بنزینی،…
معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو

معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو

معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو به منظور تامین راحتی سرنشین، پایداری خودرو و پیشگیری از تخریب ساختمان مکانیکی بدنه خودرو و ملحقات آن از سیستم تعلیق استفاده می شود. از…
فهرست