1. صفحه اصلی
  2. سیستمهای تعلیق ترمز و فرمان

سیستمهای تعلیق ترمز و فرمان

معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو

معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو

معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو به منظور تامین راحتی سرنشین، پایداری خودرو و پیشگیری از تخریب ساختمان مکانیکی بدنه خودرو و ملحقات آن از سیستم تعلیق استفاده می شود. از…
مدلسازی تاير خودرو

مدلسازی تاير خودرو

مدلسازی تاير خودرو چکيده: نحوه ی مدلسازی تاير خودرو ، بدست آوردن نیروها و گشتاورهای بین تایر و زمین دارای نقش حیاتی در سیستم های هدایت و کنترل خودرو، از…
سیستم تعلیق ترمز و فرمان خودرو

سیستم فرمان خودرو | بخش دوم

سیستم فرمان خودرو (بخش دوم) سیستم فرمان خودرو، وظیفه کنترل جهت خودرو را بر عهده دارد. نیروی دست راننده با ضریب تقویت 20 از غربیلک فرمان به چرخ ها منتقل…
مبانی مکانیک خودرو

مبانی مکانیک خودرو – 1

مبانی مکانیک خودرو – 1 از منظر مبانی مکانیک خودرو می توان یک خودرو سواری را به بخش های ذیل تقسیم کرد:  مولد قدرت یا موتور که شامل موتور بنزینی،…
فهرست