1. صفحه اصلی
  2. سیستمهای تعلیق ترمز و فرمان
  3. برگه 2

سیستمهای تعلیق ترمز و فرمان

تعویض تایر خودرو

تعویض تایرهای نو در خودرو

نحوه صحیح تعویض تایرهای نو در خودرو نحوه صحیح تعویض تایر خودرو ( تایرهای نو در خودرو ) از اهمیت ویژه‌ای در کارکرد و پایداری خودرو برخوردار می باشد. خودروهای…
سیستم فرمان

مکانیزم فرمان نسبت متغیر

استفاده از مکانیزم های مختلف فرمان نسبت متغیر در سیستم های فرمان خودروهای امروزی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در سیستم فرمان نسبت تبدیل بین دست راننده و زاویه فرمان…
جعبه فرمان

جعبه فرمان هیدرولیکی خودرو

جعبه فرمان هیدرولیکی خودرو به منظور افزایش قابلیت مانورپذیری خودرو و راحتی سرنشین، امروزه از جعبه فرمان های به نیروی کمکی در خودرو استفاده می شود به نحوی که قدیمی…
سیستم ترمز ضد قفل

ارائه روشی جهت آشکارسازی خطای اتصال کوتاه در مدارهای راه انداز شیرهای الکتروهیدرولیکی سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

ارائه روشی جهت آشکارسازی خطای اتصال کوتاه در مدارهای راه انداز شیرهای الکتروهیدرولیکی سیستم ترمز ضد قفل (ABS)   چکيده: یکی از  روش­های کنترل فشار هیدرولیک سیستم ترمز ضد قفل…
معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو

معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو

معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو به منظور تامین راحتی سرنشین، پایداری خودرو و پیشگیری از تخریب ساختمان مکانیکی بدنه خودرو و ملحقات آن از سیستم تعلیق استفاده می شود. از…
فهرست