آموزش مکانیک خودرو|ایمگ

تقویم آموزشی مرداد 1400

محل برگزاری کلیه کارگاه های آموزشی در بخش مکانیک خودرو دانشگاه شریف می باشد

کارگاه های برق و انژکتور

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره برق خودروهای داخلی4 روز | 40 ساعت 1400/05/02آقای پویا صفی خانی
دوره مالتی پلکس3روز | 30 ساعت 1400/05/13 آقای رفیعی
دوره ریمپ با TNM2 روز | 20 ساعت 1400/05/14آقای اشعری
دوره آپشن4 روز | 40 ساعت1400/05/03 آقای روزبهانی
دوره ایسیو4روز |40 ساعت1400/05/19 آقای صفی خانی
دوره برق هیوندا3روز |30 ساعت1400/05/23آقای اشعری

کارگاه های رنگ و بدنه

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/05/9 آقای مازیار سرکاری-----آقای مکی
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/05/19مازیار سرکاری-----مکی
دوره کاور3 روز | 30 ساعت1400/05/30 آقای رهبری
دوره pdr6روز | 60 ساعت1400/05/30 آقای بیابانی
دوره تعمیر شیشه 2روز | 20 ساعت1400/05/23 آقای میرزایی
دوره پولیش،صفرشویی و سرامیک 4 روز | 40 ساعت1400/05/16آقای صادقی

کارگاه های موتور و گیربکس

نام دورهمدت زمان دوره تاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره تعمیرات گیربکس AL42روز | 20 ساعت1400/05/14آقای درویش
دوره گیربکس CVT2روز | 20 ساعت1400/05/21 آقای مصطفی شیرزاد
دوره گیربکس 4،5،6 سرعته هیوندا و کیا4روز | 40 ساعت1400/05/09آقای مسعود فخری
دوره موتور هیوندا 2روز | 20 ساعت1400/05/21آقای حسن اسمعیلی
دوره مبانی مکانیک خودرو4روز | 40 ساعت1400/05/23آقای مسعود فخری
فهرست