تقویم آموزشی خرداد1400

محل برگزاری کلیه کارگاه های آموزشی در بخش مکانیک خودرو دانشگاه شریف می باشد

کارگاه های موتور و گیربکس

نام دورهمدت زمان دوره تاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره تعمیرات گیربکس AL42روز | 20 ساعت1400/03/22حسن اسمعیلی
دوره گیربکس های 4و5و6سرعته هیوندای4 روز | 40 ساعت1400/03/17مسعود فخری
دوره موتورهای هیوندایی 3.3 و 2.8 و 2.43 روز | 24 ساعت1400/03/8حسن اسمعیلی
دوره مبانی مکانیک خودرو4 روز |40 ساعت1400/03/11حسن اسمعیلی

کارگاه های برق و انژکتور

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره برق خودروهای داخلی4 روز | 40 ساعت 1400/04/01 پویا صفی خانی
دوره انجام سرویس های ادواری خودرو2 روز | 20 ساعت صفدری دوست
دوره کولر و سیستم تهویه مطبوع خودرو2 روز | 20 ساعت 1400/03/22رضایی
دوره برق و انژکتور هیوندا و کیا3 روز | 30 ساعت1400/03/18پویا صفی خانی
دوره تعمیرات ای سی یو خودروهای داخلی4 روز |40 ساعت1400/03/25پویا صفی خانی ----میرعرفانی

کارگاه های رنگ و بدنه

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/03/1مازیار سرکاری-----ربانی
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/03/11مازیار سرکاری-----ربانی
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/03/18علیرضا اکبری----حسن اسمعیلی
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/03/25علیرضا اکبری----حسن اسمعیلی
دوره پولیش، صفرشویی و سرامیک خودرو4 روز | 40 ساعت1400/03/29محسن صادقی
مشاوره تخصصی خودرو2 روز | 20 ساعت1400/03/29آجیلی
فهرست