تقویم آموزشی مهر ماه 1400

محل برگزاری کلیه کارگاه های آموزشی در بخش مکانیک خودرو دانشگاه شریف می باشد

کارگاه های برق و انژکتور

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره برق خودروهای داخلی4 روز | 40 ساعت 1400/07/20آقای پویا صفی خانی
دوره ایسیو4روز | 40 ساعت1400/07/24 آقای پویا صفی خانی
دوره مالتی پلکس3روز | 30 ساعت 1400/07/28آقای میر عرفانی
دوره انژکتور خودروهای داخلی3روز | 30 ساعت1400/07/28 آقای مسعود فخری
دوره برق هیوندا3روز | 30 ساعت1400/07/17آقای ابراهیمی
دوره آپشن4روز |40 ساعت1400/07/27آقای روزبهانی
ریمپ مقدماتی3روز |30 ساعت1400/07/21
ریمپ TNM2روز |20 ساعت1400/07/17

کارگاه های رنگ و بدنه

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/07/06 آقایان مازیار سرکاری، مکی
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/07/17آقایان مازیار سرکاری ، ربانی
دوره کارشناسی فنی،بدنه و رنگ خودرو4روز | 40 ساعت1400/07/27آقایان مازیار سرکاری ،علیرضا اکبری
دوره کاور3 روز | 30 ساعت1400/07/24 آقای رهبری
دوره پولیش،صفرشویی و سرامیک 4 روز | 40 ساعت1400/07/20آقای صادقی
دوره ترمیم و تعمیر شیشه 2روز | 20 ساعت1400/07/03آقای میرزایی
دوره ترمیم و تعمیر شیشه 2روز | 20 ساعت1400/07/10آقای میرزایی
دوره ترمیم و تعمیر شیشه 2روز | 20 ساعت1400/07/24آقای میرزایی

کارگاه های موتور و گیربکس

نام دورهمدت زمان دوره تاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره تعمیرات گیربکس AL42روز | 20 ساعت1400/07/1آقای درویش
دوره تعمیرات گیربکس AL42روز | 20 ساعت1400/07/29آقای حسن اسمعیلی
دوره گیربکس CVT2روز | 20 ساعت1400/07/10 آقای مصطفی شیرزاد
دوره گیربکس 4،5،6 سرعته هیوندا و کیا4روز | 40 ساعت1400/06/24آقای مسعود فخری
دوره موتور هیوندا 2روز | 20 ساعت1400/06/22آقای حسن اسمعیلی
دوره مبانی مکانیک خودرو4روز | 40 ساعت1400/07/06آقای مسعود فخری
فهرست