تقویم آموزشی آذر ماه 1400

محل برگزاری کلیه کارگاه های آموزشی در بخش مکانیک خودرو دانشگاه شریف می باشد

کارگاه های برق و انژکتور

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره برق خودروهای داخلی4 روز | 40 ساعت 1400/09/16آقای صفی خانی
دوره ایسیو4روز | 40 ساعت1400/09/23 آقای میرعرفانی
دوره مالتی پلکس3روز | 30 ساعت 1400/09/20آقای رضاپناه
دوره انژکتور خودروهای داخلی3روز | 30 ساعت1400/09/13 آقای فخری
دوره برق هیوندای3روز | 30 ساعت1400/09/13آقای ابراهیمی
دوره آپشن4روز |40 ساعت1400/09/20آقای روزبهانی
ریمپ TNM2روز |20 ساعت1400/09/11آقای زینی
ریمپ مقدماتی3روز |30ساعت1400/09/06آقای زینی

کارگاه های رنگ و بدنه

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/09/02 آقایان اسمعیلی، ربانی
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/09/09آقایان اکبری،فخری
دوره کارشناسی فنی،بدنه و رنگ خودرو4روز | 40 ساعت1400/09/16آقایان سرکاری،اکبری
دوره کارشناسی فنی،بدنه و رنگ خودرو4روز | 40 ساعت1400/09/23آقایان فخری،اکبری
دوره کارشناسی فنی،بدنه و رنگ خودرو4روز | 40 ساعت1400/09/30آقایان سرکاری،اکبری
دوره کاور3 روز | 30 ساعت1400/09/27 آقای رهبری
دوره پولیش،صفرشویی و سرامیک 4 روز | 40 ساعت1400/09/20آقای رناسی
دوره ترمیم و تعمیر شیشه 2روز | 20 ساعت1400/09/27آقای میرزایی

کارگاه های موتور و گیربکس

نام دورهمدت زمان دوره تاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره تعمیرات گیربکس AL42روز | 20 ساعت1400/09/25آقای اسمعیلی
دوره گیربکس CVT2روز | 20 ساعت1400/09/06 آقای شیرزاد
دوره گیربکس 4،5،6 سرعته هیوندا و کیا4روز | 40 ساعت1400/09/13آقای فخری
دوره موتور هیوندا 2روز | 20 ساعت1400/09/18آقای اسمعیلی
دوره مبانی مکانیک خودرو4روز | 40 ساعت1400/08/13آقای فخری
دوره فرمان هیدرولیک1روز | 10 ساعت1400/08/20آقای محمدی
فهرست