1. صفحه اصلی
  2. رنگ و بدنه

رنگ و بدنه

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

آموزش کارشناسی رنگ خودرو

آموزش کارشناسی رنگ خودرو یکی از بحث های مهم و حیاتی در آموزش کارشناسی خودرو، آموزش کارشناسی رنگ خودرو می باشد. برای تشخیص رنگ شدگی و  یا تعویض قطعات بدنه…
پولیش صفر شویی و سرامیک خودرو

آموزش سرامیک بدنه خودرو

آموزش سرامیک بدنه خودرو پوشش های محافظتی خودرو در دهه های گذشته پیشرفت های زیادی به خود دیده اند. واکسها اولین پوشش های محافظتی بودند که در ایران استفاده شدند.…
پولیش و سرامیک بدنه خودرو

پوشش سرامیک بدنه خودرو

پوشش سرامیک بدنه خودرو امروزه پوشش سرامیک بدنه خودرو بویژه برای خودروهای لوکس و گرانقیمت به امری اجتناب ناپذیر مبدل شده است. هنگام انجام عملیات نقاشی یا رنگ کاری بدنه…
فهرست