تلفن تماس:

تماس فقط در ساعات اداری

021-66166271 | واحد ثبت نام
0912-0344551 | تلگرام و واتساپ
ساعت کاری مجموعه از 8 صبح الی 4 عصر می باشد. (برای مراجعه حضوری حتماً هماهنگ شود)

جهت ثبت نام حضوری می توانید به بخش مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی شریف مراجعه نمایید. (برای مراجعه حضوری حتماً هماهنگ شود)