1. صفحه اصلی
  2. موتور و سیستم انتقال قدرت
  3. برگه 5

موتور و سیستم انتقال قدرت

رینگ پیستون

رينگ پيستون

رینگ پیستون براي جلوگيری از خروج سوخت و هوای فشرده در زمان تراكم و گاز محترق شده در زمان احتراق ، از رينگ بين سيلندر و پيستون به عنوان عامل…
نحوه بستن صحیح سرسیلندر موتور

نحوه بستن صحیح سرسيلندر موتور

نحوه بستن صحیح سرسيلندر موتور برای بستن درپوش هايی كه ضخامت زيادی دارند  مانند سرسيلندر موتور که تحت تاثير تغييرات فشاری و دمايی زيادی قرار می گیرند ، به جهت…
فهرست