1. صفحه اصلی
  2. کارشناسی خودرو
  3. برگه 2

کارشناسی خودرو

ریمپ ایسیو

ریمپ ECU خودرو

 ریمپ ECU خودرو ریمپ ECU یا تیونینگ  به منظور بالابر بودن عملکرد خودرو یا تغییر برخی از پارامترهای خودرو انجام می شود. ریمپ یا تیونینگ ایسیو از دو طریق قابل…
فهرست