? نحوه شرکت در دوره ها

شما برای شرکت در دوره های آموزشی به دو روش می توانید پرداخت داشته باشید:

1-پرداخت کارت به کارت

2-پرداخت حضوری

 

1-پرداخت کارت به کارت

مبلغ دوره را به شماره کارت زیر واریز نمایید و سپس با شماره 66166271-021 تماس بگیرید و اطلاعات پرداخت را ثبت کنید

شماره کارت: 1102-3578-3379-6104

بنام: جمع داری مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف

2-پرداخت حضوری

می‌توانید با هماهنگی قبلی به دفتر ما مراجعه کنید و جهت ثبت نام حضوری مراجعه کنید. برای هماهنگی با شماره 66166271-021 تماس بگیرید.