روش نقشه‌خوانی خانواده پراید

پراید قدیمی

همانطور که در مقاله روش نقشه‌خوانی خانواده پژو بیان شد. یکی از مهمترین مهارت‌های مورد نیاز برای یک تعمیرکار برق خودرو توانایی نقشه‌خوانی الکتریکی است. اگر تعمیرکار بر نقشه‌خوانی مسلط باشد میتواند عیوب الکتریکی خودرو را با سرعت و کیفیت بهتری یافته و آنها را تعمیر کند. محصولات شرکت سایپا در مجموعه خانواده پراید، شامل پراید، تیبا و ساینا از نظر الکتریکی نقشه های نزدیک به هم دارند. بنابراین با آشنایی با روش نقشه‌خوانی این خودرو ها میتوان عیوب را شناسایی کرد. در این مقاله ابتدا به بررسی روش نقشه‌خوانی پراید قدیمی پرداخته میشود. این روش میتواند مقدمه‌ای برای آشنایی با نقشه‌خوانی خودرو‌های شرکت‌های کره‌ای مانند شرکت هیوندا و کیا باشد.

نقشه‌های پراید قدیمی

نقشه‌های الکتریکی پرایدهای قدیمی (کاربراتوری)  از نظر برخی موارد با خودروهای جدید متفاوت است بنابراین ابتدا بررسی این نقشه‌ها را شروع می‌کنیم. شکل 1 نمونه این نقشه‌ها را نشان می‌دهد.

- نمونه نقشه الکتریکی پراید قدیمی1-بخش عنوان مدار 2- بخش مدار 3- بخش شکل کانکتورها
شکل 1- نمونه نقشه الکتریکی پراید قدیمی کاربراتوری

ملاحظه می‌شود نقشه از سه بخش تشکیل شده است. در بخش بالایی کد بخش و عنوان نقشه که در اینجا مدار سیستم شارژ و استارت است مشخص شده است. در بخش دوم یا بخش اصلی نقشه شماتیک مدار نشان‌داده‌شده است. (درصورتی‌که مفهوم نقشه شماتیک را نمی‌دانید به مقاله روش نقشه‌خوانی خانواده پژو مراجعه کنید). بخش سوم شکل کانکتور ها و نحوه قرار گیری پین ها در کانکتور را معرفی کرده است.

نام قطعه در نقشه‌خوانی خودرو پراید

در این نقشه‌ها نام قطعه در کنار شکل شماتیک آن درج شده است. شکل 2 نمونه‌ای از نام‌گذاری قطعات را نشان می‌دهد.

نحوه مشخص‌کردن نام قطعات Battery: باتری
IG SW : سوئیچ اصلی
Starting motor : استارت
Fusiable link : فیوز سیمی
شکل 2- نحوه مشخص‌کردن نام قطعات

کد کانکتور و رنگ سیم در نقشه‌خوانی خودرو پراید

کد هر کانکتور در کنار آن کانکتور درج شده است. در نقشه‌های الکتریکی پراید برخلاف نقشه‌های خانواده پژو رنگ سیم در نقشه مشخص شده است. شکل 3 کد کانکتور و کد رنگ سیم را نشان داده است.

این مطلب را حتما بخوانید  کار با دستگاه دیاگ

نحوه نشان‌دادن کد کانکتور و رنگ سیم قرمز: کد رنگ سیم
آبی: کد کانکتور
شکل 3- نحوه نشان‌دادن کد کانکتور و رنگ سیم

نکته: درصورتی‌که به بخش سوم نقشه یعنی شکل کانکتورها مراجعه شود نحوه قرارگرفتن سیم‌ها در آن مشخص می‌شود. شکل 4 این موارد را نشان می‌دهد.

معرفی کانکتور و پین‌های آن در بخش دوم و سوم نقشهشکل 4- معرفی کانکتور و پین‌های آن در بخش دوم و سوم نقشه

به‌عنوان‌مثال در این قسمت کانکتور آلترناتور مورد بررسی قرار گرفته است. ملاحظه می‌شود دو کانکتور به آلترناتور متصل است که با نام‌های A03 و A-02 معرفی شده اند. کانکتور A-02 دارای دو سیم به رنگ‌های BW ( سیاه با خط سفید) و BR ( سیاه با خط قرمز) نشان‌داده‌شده است. کانکتور A-03 از نوع کابل‌شو بوده و سیم آن سفید است. برای اطلاع از کدبندیی رنگ سیم به شکل 5 مراجعه کنید.

جدول کد رنگ سیمشکل 5- جدول کد رنگ سیم

نکته: درصورتی‌که حرف دوم کد رنگ سیم هم از حروف بزرگ انتخاب شده بود نشانه دورنگ بودن سیم است. مثلاً BW یعنی رنگ اصلی سیم سیاه است که دارای یک یا دو خط سفید است

نکته: شکل نمایش دادن کانکتور در نقشه نری یا مادگی بودن آن کانکتور را نیز مشخص می‌کند. (شکل 6)

مشخص‌کردن نری یا مادگی بودن کانکتور 1-رنگ اصلی سیم 2- محل دسته سیم (در اینجا دسته سیم جلو خودرو) 3- کانکتور مادگی 4- کانکتور نری
شکل 6- مشخص‌کردن نری یا مادگی بودن کانکتور

تشخیص اینکه سیم در کدام دسته سیم قرارداد به فرایند عیب‌یابی کمک بسیاری می‌کند. همانطور که در شکل 6 نشان‌داده‌شده است کدی داخل علامت [] قرار گرفته است که دسته سیم موردنظر را معرفی می‌کند. جدول شکل 7 کدهای معرفی دسته سیم را نشان می‌دهد.

جدول معرفی دسته سیم و کد آن شکل 7- جدول معرفی دسته سیم و کد آن

فیوز

دو نوع فیوز در مدار پراید قدیمی وجود دارد. شکل 8 این دو نوع فیوز را نشان می‌دهد.

نمایش انواع فیوز در مدار پراید قدیمی1-فیوز سیمی 2- فیوز جعبه فیوز داخل اتاق
شکل 8- نمایش انواع فیوز در مدار پراید قدیمی

برای فیوزهای، جعبه فیوز داخل اتاق نام فیوز و آمپر مصرفی فیوز مشخص شده است به‌عنوان نمونه فیوز داخل اتاق شکل 8 به فیوز موتور شناخته شده و آمپر پیوسته آن 10A است. درحالی‌که فیوز اصلی از نوع سیمی فقط سطح مقطع سیم بر حسب میلیمتر مربع (0.85) مشخص شده است

این مطلب را حتما بخوانید  کویل و ساختمان داخلی آن

نمادهای اصلی

تمامی نقشه‌ای شماتیک دارای نمادهای تخصصی هستند. بسیاری از این نمادها در شرکت‌های مختلف خودروساز نیز با هم مشابه هستند. شکل 9 نمادهای اصلی مورداستفاده در این نقشه را نشان می‌دهد.

نمادها و علائم استفاده شده در مدار1- باتری 2- اتصال بدنه 3- فیوز 4- فیوز سیمی 5- موتور الکتریکی
6- سیم‌پیچ 7- مقاومت 8- مقاومت متغیر 9- ترمیستور 10- دیود
11- خازن 12- ترانزیستور 13- پمپ 14- لامپ 15- بوق
16- بلندگو 17- فندک 18- گرم‌کن برقی 19- لامپ نشان‌دهنده 20- دیود زنر
شکل 9- نمادها و علائم استفاده شده در مدار

در نقشه‌های مدل پژو تمامی اجزا در یک صفحه مشخص می‌شود اما در این مدار ممکن است ادامه یک نقشه در صفحه دیگر مشاهده شود. در صورت وجود این مورد به‌صورت شکل 10 نشان داده می‌شود.

نحوه مشخص‌کردن ادامه صفحه نقشه شکل 10- نحوه مشخص‌کردن ادامه صفحه نقشه

باید به نقشه در صفحه با کد C مراجعه شود که مربوط به پشت آمپر است و سیم BR یعنی قهوه‌ای را در دسته سیم جلو پیدا کرد. (شکل 11)

ادامه نقشه در بخش Cشکل 11- ادامه نقشه در بخش C

باتوجه‌به شکل 11 ملاحظه می‌شود ادامه نقشه در صفحه مجموعه پست آمپر است و با پیگیری سیم قهوه‌ای که از الترناتور آمده است مشخص می‌شود که در داخل صفحه نشان‌دهنده‌ها به لامپ شارژ (که توان آن 4.3 وات است) متصل شده است.

نقشه‌های جانمایی و دسته سیم

در این مدل نقشه دسته سیم به‌صورت مجزا مانند آنچه در مدل پژویی وجود دارد استفاده نمی‌شود بلکه فقط یک نقشه هم برای دسته سیم و هم برای جانمایی قطعات استفاده می‌شود. شکل 12 این نمونه را نشان می‌دهد.

نقشه جانمایی پراید قدیمی 1-نقشه مربوط است به خودرو چپ فرمان 2- کد کانکتور 3- محل قرارگرفتن اتصال بدنه
شکل 12- نقشه جانمایی پراید قدیمی

بررسی مدارهای خودرو های مختلف در دوره‌های آموزشی برق خودرو‌های داخلی به صورت بررسی عملی مدار روی خودرو انجام می شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست