شبیه ساز موتور بخار دوار

*جهت مشاهده بهتر صفحه شبیه سازهای مکانیک لطفا از کامپیوتر دِسکتاپ یا لپ تاپ استفاده کنید.

در موتور بخار دوار پیستونها نقش شیرهای بخار را بازی می کنند. اصول کارکرد این موتور مانند موتور بخار معمولی میباشد

مکش

بخار پر فشاراز بویلر وارد منیفولد قدرت می شود و زمانیکه دریچه این منیفولد با دریچه سیلندر در یک راستا قرار میگیرند بخار وارد سیلندر شده و پستون را به سمت پایین می راند. بدین ترتیب فلایویل نیم دور می چرخد.

تخلیه

در انتهای کورس دریچه بالایی سیلندر در مقابل دریچه خروجی قرار می گیرد و باعث تخلیه شدن باقیمانده بخار می شود.

مکش

بصورت همزمان دریچه پایینی سیلندر در راستای دریچه ورودی بخار پر فشار قرار گرفته و بخار وارد سیلندر شده و پیستون را رو به بالا می راند و فلایویل نیم دور دیگر می چرخد و چرخش خود را تکمیل می کند.

تخلیه

در انتهای کورس دریچه پایینی سیلندر در مقابل دریچه خروجی قرار می گیرد و باعث تخلیه شدن باقیمانده بخار می شود.