شبیه ساز موتور دو زمانه

*جهت مشاهده بهتر صفحه شبیه سازهای مکانیک لطفا از کامپیوتر دِسکتاپ یا لپ تاپ استفاده کنید.

موتور دو زمانه مشابه موتور چهار زمانه از سیلندر و پیستون تشکیل شده است. با این تفاوت که کار خود را در دو مرحله انجام می دهد.

مکش

مخلوط هوا و سوخت در اثر مکش ایجاد شده حین حرکت رو به بالای پیستون به داخل سیلندر کشیده می شود. موتور نشان داده شده از یک شیر پاپتی به عنوان دریچه ورودی استفاده می کند، در بسیاری از موتورها از ولوهای متصل به میل بادامک استفاده می شود.

تراکم محفظه میل لنگ

حین پایین رفتن پیستون شیر پاپتی در اثر فشار بسته شده و مخلوط هوا و سوخت در ادامه کورس فشرده تر می شود.

انتقال و تخلیه

در حین حرکت رو به پایین پیستون، مخلوط هوا و سوخت به محفظه سیلندر اصلی وارد شده و همزمان نیز دود از سیلندر خارج میشود. متاسفانه در این مرحله مقداری مخلوط سوخت نیز از سیلندر خارج می شود.

تراکم

در این مرحله پیستون بر اثر مومنتوم فلایویل به بالا حرکت کرده و مخلوط هوا و سوخت را فشرده می کند.( بصورت همزمان یک مرحله مکش دیگر در زیر پیستون در حال وقوع می باشد)

انفجار

در نقطه بالایی کورس شمع جرقه زده و باعث انفجار مخلوط سوخت و هوا می شود. فشار افزایش یافته و پیستون به سمت پایینحرکت می کند.( بصورت همزمان مرحله تراکم محفظه میل لنگ در زیر پیستون در حال وقوع می باشد.)

با توجه به اینکه در موتورهای دو زمانه در هر سیکل کامل دو بار مرحله انفجار تکرار می شود، موتورهای دو زمانه در مقایسه با هم سایز های چهار زمانه خود قدرتمند تر هستند. این نوع موتور در اره برقی ها، علف چینها، قایقهای موتوری،جت اسکیها و اسنوموبیلها استفاده می شود. مشکل موتورهای دو زمانه در بازده پایین و آلایندگی آنهاست.