کارگاه های آموزشی جلوبندی سازی (تعلیق،ترمز،فرمان) خودرو ایمگ

برگزار کننده کارگاه های آموزشی، جلوبندی سازی (تعلیق،ترمز،فرمان) در بخش مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی شریف

کارگاه آموزشی نگهداری و تعمیرات مکانیزم فرمان های هیدرولیک خودرو

سر فصل های این دوره آموزشی:
1. شناخت انواع سیستم فرمان مکانیکی، هیدورلیکی، الکتروهیدرولیکی، الکتریکی
2. شناخت عملکرد اجزای سیستم فرمان شامل پمپ هیدرولیک، شیلنگ های پرفشار و کم فشار، جعبه فرمان، شیر کنترل فشارهیدرولیک، شانه ای و میل رابط جعبه فرمان
3. انواع روغن هیدرولیک فرمان و روش هواگیری مدار روغن
4. انواع جعبه فرمان هیدرولیک
5. انواع پمپ هیدرولیک
6. انواع شیر کنترل هیدرولیک
7. انواع شیلنگ پرفشار و کم فشار
8. انواع کاسه نمد و پکینگ
9. سرویس دوره ای سیستم فرمان هیدرولیکی
10. عیب یابی، رفع عیب و تعمیر جعبه فرمان پراید یا سمند
11. عیب یابی، رفع عیب و تعمیر پمپ هیدرولیک پراید یا سمند
12. کاربرد و نحوه استفاده از ابزارهای مخصوص
13. مقایسه لوازم یدکی موجود در بازار از منظر کیفی

سیستم ترمز و فرمان خودرو

هزینه دوره:850,000T

طول دوره:1 روز | 10 ساعت

فهرست