کارگاه های آموزشی رنگ و بدنه ایمگ

کارگاه آموزشی عملیات نانو سرامیک و بهبود رنگ بدنه خودرو (پولیش)

سرفصلهای این دوره:
1) مبانی رنگ خودرو و رنگ شناسی تخصصی
2) عیب یابی سطوح رنگ شده در خودرو و شناسایی راه حل
3) طریقه شستشوی صحیح خودرو در مراحل انجام کار و مراحل پایانی
4) آشنایی تخصصی با مواد مصرفی در حوزه Auto Detailing
5) آشنایی تخصصی با نحوه عملکرد ابزار مصرفی
6) آشنایی تخصصی با برندهای ابزار و مواد مصرفی
7) آشنایی تخصصی با روش استفاده از ابزارآلات و مواد مصرفی در Auto Detailing
8) نحوه برطرف کردن آسیب های سطحی، داخلی و میانی رنگ خودرو
9) روش های برطرف کردن آفتاب سوختگی و جلوگیری از آن
10) آشنایی با روش های برطرف کردن کدر بودن چراغ ها از داخل و بیرون
11) آشنایی مقدماتی در مورد صفرشویی کابین خودرو (در حد آشنایی)
12) آشنایی با مواد و اصطلاحات کاربردی در مورد استفاده از مواد مصرفی در صفرشویی
13) آموزش نحوه برخورد با مشتری و ارائه توضیحات به مشتری در برابر خدمات ارائه شده

کارگاه پولیش

هزینه دوره:6.000.000T

مدت دوره :4 روز 40 ساعت

کارگاه آموزشی کارشناسی رنگ، بدنه و فنی خودرو 

سرفصلهای این دوره:
1. اصول شناسایی اصالت بدنه و موتور خودرو
2. روش های شناسایی تعویض اتاق و رنگ کامل بدنه خودرو
3. نکات مهم دربررسی های سرشاسی و ستونهای اتاق خودرو
4. نکات مهم در بررسی های سطوح خارجی و داخلی اتاق خودرو
5. روش های شناسایی وجود و سوابق عملکرد تجهیزات ایمنی
6. روش های شناسایی وضعیت سلامت موتورخودرو و سیستم های آن
7. روش های شناسایی وضعیت سلامت سیستم انتقال قدرت
8. روش های شناسایی وضعیت سلامت سیستمهای فرمان ، ترمز ، تعلیق
9. روش های شناسایی وضعیت سلامت تجهیزات الکتریکی
10. روش های شناسایی وضعیت سلامت تجهیزات رفاهی و آپشن های خودرو
11. روش های شناسایی عوامل موثر در تخمین کیلومتر کارکرد واقعی خودرو
12. روش کاربری دستگاه عیب یاب و تجهیزات مورد نیاز در کارشناسی خودرو
13. روش های تخمین هزینه های تعمیرات بخشهای مختلف خودرو
14. روش های تخمین ارزش گذاری قیمت خودرو

کارشناسی رنگ و بدنه

هزینه دوره:5.200.000T

مدت دوره:4 روز 40 ساعت

کارگاه آموزشی تعویض و تعمیر شیشه خودرو

سرفصلهای این دوره:
1. آشنایی با تاریخچه و انواع شیشه خودرو و ساختمانی (فرآیند ترمیم شیشه قابلیت استفاده در شیشه های ساختمانی را هم دارد)
2. آشنایی با انواع ایرادات شیشه و امکان ترمیم کدام ایراد
3. آشنایی و کار عملی ترمیم سنگ خوردگی شیشه
4. آشنایی و کار عملی ترمیم ترک های طولی شیشه
5. شناخت انواع ابزار آلات ترمیم شیشه و استاندارد فضای ترمیم
6. آشنایی و کار عملی پولیش شیشه
7. شناخت انواع ابزار آلات پولیش شیشه
8. آشنایی و کار عملی ترمیم گرمکن یا آنتن شیشه
9. شناخت انواع ابزار آلات ترمیم گرمکن یا آنتن شیشه
10. آشنایی و کار عملی برش چسب شیشه بصورت استاندارد
11. شناخت انواع ابزار آلات برش چسب شیشه (دستگاه فاین)
12. آشنایی انواع چسب شیشه و ابزارآلات آن و نحوه چسب زدن
13. آشنایی و کار عملی نصب شیشه بصورت استاندارد

دوره آموزشی ترمیم و تعویض شیشه خودرو

هزینه دوره:3.100.000T

مدت دوره:2 روز 20 ساعت

کارگاه آموزشی معرفی و نصب پوشش های محافظی خودرو(کاور)

سرفصلهای این دوره:
1. آشنایی با انواع برچسب های موجود در بازار و نوع کاربردشان
2. آشنایی با انواع کاورها
3. شناخت انواع ابزار نصب
4. آموزش و تمرین با ابزارها
5. آماده سازی سطح زیرکار و شرایط محیط نصب
6. آموزش عملی نصب برای هر هنرجو با نظارت کامل
7. مراقبتهای پس از نصب

کاور خودرو

هزینه دوره:10.000.000T

مدت دوره :3 روز 30 ساعت

فهرست