تقویم آموزشی مرداد ماه 1401

محل برگزاری کلیه کارگاه های آموزشی در بخش مکانیک خودرو دانشگاه شریف می باشد

کارگاه‌های برق و انژکتور

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره برق خودروهای داخلی4 روز | 40 ساعت 1401/05/11آقای خطیبی
انژکتور داخلی3روز |30ساعت1401/05/19آقای محمدی
دوره ایسیو4روز | 40 ساعت1401/05/25 آقای میرعرفانی
ریمپ مقدماتی و پیشرفته4روز |40ساعت1401/05/29آقای کامران
دوره مالتی پلکس3روز |30ساعت1401/05/22آقای میرعرفانی

کارگاه‌های رنگ و بدنه

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1401/05/11 آقایان سرکاری، اکبری
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز |40 ساعت140/05/20آقایان اکبری،خدادوست
دوره کارشناسی فنی،بدنه و رنگ خودرو4روز | 40 ساعت1401/06/01آقایان ربانی،سرکاری
دوره کاور3 روز | 30 ساعت1401/05/22 آقای رهبری
دوره پولیش،صفرشویی و سرامیک4 روز | 40 ساعت1401/05/29آقای رناسی

کارگاه‌های موتور و گیربکس

نام دورهمدت زمان دوره تاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره تعمیرات گیربکس AL42روز | 20 ساعت1401/05/13آقای اسمعیلی
دوره موتور هیوندای2روز | 20 ساعت1401/05/26آقای اسمعیلی
دوره مبانی مکانیک4روز | 40 ساعت1401/05/29آقای خدادوست
دوره گیربکس هیوندای و کیا4روز | 40 ساعت1401/05/04آقای خدادوست

کارگاه‌های خودرو BMW

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
عیب یابی مقدماتی و پیشرفته BMW4روز | 40 ساعت1401/05/04آقای جهانی
آپشن BMW2روز | 20 ساعت1401/05/08آقای جهانی
عیب یابی مقدماتی و پیشرفته BMW4روز | 40 ساعت1401/05/25آقای جهانی
آپشن BMW2روز | 20 ساعت1401/05/29آقای جهانی
فهرست