تقویم آموزشی آذر ماه 1401

محل برگزاری کلیه کارگاه های آموزشی در بخش مکانیک خودرو دانشگاه شریف می باشد

کارگاه‌های برق و انژکتور

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره برق خودروهای داخلی4روز |40ساعت1401/09/16آقای خطیبی
انژکتور خودروهای داخلی4روز |40ساعت1401/09/29آقای سرکاری
دوره ایسیو مقدماتی و پیشرفته4روز | 40 ساعت1401/09/08 آقای میرعرفانی
ریمپ مقدماتی و پیشرفته4روز |40ساعت1401/10/13آقای صالحی
دوره برق هیوندای و کیا3روز |30ساعت1401/09/23آقای آقا محمدی
دوره مالتی پلکس3روز |30ساعت1401/10/07 آقای میرعرفانی

کارگاه‌های رنگ و بدنه

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره کارشناسی فنی،
بدنه و رنگ خودرو
4 روز | 40 ساعت1401/09/01 آقایان
ربانی
اسمعیلی
دوره کارشناسی فنی،
بدنه و رنگ خودرو
4 روز |40 ساعت140/09/08آقایان
خدادوست
ربانی
دوره کارشناسی فنی،
بدنه و رنگ خودرو
4روز | 40 ساعت1401/09/15آقایان
خدادوست
اکبری
دوره کارشناسی فنی،
بدنه و رنگ خودرو
4روز | 40 ساعت1401/09/22آقایان
اکبری
سرکاری
دوره پولیش،صفرشویی و سرامیک 4 روز | 40 ساعت1401/10/03آقای رناسی
دوره کاور 3 روز | 30ساعت1401/09/26آقای رهبری

کارگاه‌های موتور و گیربکس

نام دورهمدت زمان دوره تاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره تعمیرات گیربکس cvt2روز | 20 ساعت1401/10/08آقای شیرزاد
دوره مبانی مکانیک 4روز | 40 ساعت1401/09/19آقای خدادوست
دوره گیربکس هیوندای و کیا4روز | 40 ساعت1401/09/29آقای خدادوست
دوره گیربکس al42روز | 20 ساعت1401/10/01آقای اسمعیلی
دوره موتور هیوندای2روز | 20 ساعت1401/09/17آقای اسمعیلی

کارگاه‌های خودرو BMW

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
موتور BMW4روز | 40 ساعت1401/09/02آقای جهانی
عیب یابی مقدماتی و پیشرفته BMW4روز | 40 ساعت1401/09/05آقای جهانی
آپشن BMW2روز | 20 ساعت1401/09/09آقای جهانی
فهرست