ایمگ چیست؟

AMEG | اِیمِگ مخفف  Auto Mechanic Engineering Group به معنی گروه مهندسی مکانیک خودرو می باشد.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ با رویکرد کاربردی، طی سالیان گذشته پژوهش های تقاضا محور کاربردی همچون طراحی و ساخت:
سیستم ترمز ضد قفل خودرو، سامانه انژکتوری موتورسیکلت، کروز کنترل برای خودروهای با دریچه گاز برقی، کروز کنترل برای خودروهای با دریچه گاز سیمی، میز آزمون ترمز معمولی و ضد قفل، تجهیزات آزمایشگاهی، موتورسیکلت الکتریکی ، موتور سیکلت انژکتوری هیبرید

را با موفقیت به پایان رسانيده است. با توجه به غنای دانش فنی مستخرج از پروژه های انجام شده در حوزه های پژوهش، طراحی و ساخت، نگهداری و تعمیر، این بخش مصمم است به منظور ارتقای وضعیت زنجیره دانش تا ارزش، این دانش فنی را در اختیار تمامی علاقمندان در حوزه های مختلف خودرو در قالب کارگاه های آموزش فني کوتاه مدت قرار دهد که در این راستا در حال مشارکت با شرکت های ایساکو، مدیران خودرو، دیار خودرو و غیره نيز می باشد. علاوه بر آن، از آنجایی که سرمایه اصلی جامعه و نیز بنگاه های اقتصادی نیروی انسانی متعهد و متخصص می باشد، لذا به منظور ایجاد محیطی ایمن، موضوع استانداردسازی، تجهیز و تامین تجهیزات کارگاهی با کیفیت مطلوب و با تمرکز بر ساخت داخل نیز در دستور کار خود قرار داده است. امید است که این بخش در زمینه های آموزش، مستندسازی، طراحی، ساخت، استاندارد سازی، تامین و تجهیز حوزه خودرو بتواند نقشی موثر برای میهن عزیزمان ایفا کند.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ