1. صفحه اصلی
  2. موتور و سیستم انتقال قدرت

موتور و سیستم انتقال قدرت

نافی توروک کانورتور

انواع نافی تورک کانورتور

انواع نافی تورک کانورتور نافی یا توپی تورک کانورتور عامل محرک روتور یا رینگ داخلی پمپ روغن یا اویل پمپ گیربکس اتوماتیک می باشد. از آنجایی که عملکرد تورک کانوتور…
سرویس فیلتر گیربکس اتوماتیک

سرویس فیلتر گیربکس اتوماتیک

سرویس فیلتر گیربکس اتوماتیک سرویس و تعویض فیلتر گیربکس اتوماتیک نقش مهمی در عملکرد مطلوب گیربکس اتوماتیک دارد. از آنجایی که روغن گیربکس اتوماتیک دارای ویژگی های منحصر به فردی…
انواع فیلتر گیربکس اتوماتیک

انواع فیلتر گیربکس اتوماتیک

انواع فیلتر گیربکس اتوماتیک در مدار هیدرولیک از انواع مختلف فیلتر گیربکس اتوماتیک استفاده می شود. یکی از مهمترین موضوعات در مدارها و سیستم های هیدرولیک پیشگیری از ورود آلودگی…
فهرست