دوره‌ها و کارگاه‌های

کارگاه‌های آموزشی سیستم‌های مکانیکی

در دسته بندی  سیستم‌های مکانیکی، کارگاه های مرتبط با

و غیره به همراه سرفصل‌های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دوره های مکانیک خودرو

کارگاه های آموزشی سیستمهای مکانیکی

کارگاه‌های آموزشی سیستم‌های برقی

در دسته بندی سیستم‌های برقی

برق خودروهای داخلی
برق و انژکتور هیوندای و کیا
انژکتور خودروهای داخلی
آپشن
تعمیرات ECU
ریمپ موتور

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دوره های آموزشی برق خودرو

کارگاه‌های آموزشی سیستم‌های برقی

کارگاه های آموزشی رنگ و بدنه

در دسته‌بندی کارگاه‌های آموزشی مرتبط با

کارشناسی فنی رنگ و بدنه خودرو
صافکاری بدنه
رنگ خودرو
پولیش
کاور
و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دوره های آموزشی رنگ و بدنه خودرو

کارگاه‌های آموزشی رنگ،بدنه و فنی خودرو

کارگاه‌های آموزشی تعلیقات،جلوبندی،ترمز و فرمان

در این دسته بندی دوره‌های

  • جلوبندی
  • جعبه فرمان
  • سیستم ترمز
  • تعمیر رینگ تایر
  • تعلیقات

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

تعلیق ترمز و فرمان خودرو

کارگاه‌های آموزشی تعلیقات،جلوبندی،ترمز و فرمان

فهرست