دوره ها و کارگاه های

کارگاه های آموزشی سیستم های مکانیکی

در دسته بندی  سیستم های مکانیکی، کارگاه های مرتبط با

 • تعمیرات موتور پیشرفته
 • تعمیرات گیربکس
 • مبانی سیستم های مکانیکی
 • سرویس های تخصصی خودرو
 • مبانی مکانیک خودرو
 • تعمیرات گیربکس های CVT

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دوره های مکانیک خودرو

کارگاه های آموزشی سیستمهای مکانیکی

کارگاه های آموزشی سیستمهای برقی

در دسته بندی سیستم های برقی

برق خودروهای داخلی
برق و انژکتور پیشرفته
انژکتور خودروهای داخلی
آپشن
تعمیرات ECU
ریمپ موتور

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دوره های آموزشی برق خودرو

کارگاه های آموزشی سیستمهای برقی

کارگاه های آموزشی رنگ و بدنه

در دسته بندی کارگاه های آموزشی مرتبط با

کارشناسی فنی
رنگ و بدنه خودرو
صافکاری بدنه
رنگ خودرو
پولیش
کاور
صافکاری بدون رنگ یا PDR

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دوره های آموزشی رنگ و بدنه خودرو

کارگاه های آموزشی رنگ،بدنه و فنی خودرو

کارگاه های آموزشی تعلیقات،جلوبندی،ترمز و فرمان

در این دسته بندی دوره های

 • جلوبندی
 • جعبه فرمان
 • سیستم ترمز
 • تعمیر رینگ تایر
 • تعلیقات

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

تعلیق ترمز و فرمان خودرو

کارگاه های آموزشی تعلیقات،جلوبندی،ترمز و فرمان

فهرست