آموزش مکانیک خودرو|ایمگ

کارگاه های آموزشی ایمگ

کارگاه های آموزشی سیستمهای مکانیکی

در این دسته بندی کارگاه های آموزشی مرتبط با

 • تعمیرات موتور پیشرفته
 • تعمیرات گیربکس
 • مبانی سیستم های مکانیکی
 • سرویس های تخصصی خودرو
 • مبانی مکانیک خودرو
 • تعمیرات گیربکس های CVT

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کارگاه های آموزشی سیستم های مکانیکی

کارگاه های آموزشی سیستمهای مکانیکی

کارگاه های آموزشی سیستمهای برقی

در این دسته بندی کارگاه های آموزشی مرتبط با

برق خودروهای داخلی
برق و انژکتور پیشرفته
انژکتور خودروهای داخلی
آپشن
تعمیرات ECU
ریمپ موتور

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کارگاه سیستمهای برقی

کارگاه های آموزشی سیستمهای برقی

کارگاه های آموزشی رنگ و بدنه

در این دسته بندی کارگاه های آموزشی مرتبط با

کارشناسی فنی
رنگ و بدنه خودرو
صافکاری بدنه
رنگ خودرو
پولیش
کاور
صافکاری بدون رنگ یا PDR

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کارگاه های آموزشی رنگ بدنه و فنی خودرو

کارگاه های آموزشی رنگ،بدنه و فنی خودرو

کارگاه های آموزشی تعلیقات،جلوبندی،ترمز و فرمان

در این دسته بندی کارگاه های آموزشی مرتبط با

 • جلوبندی
 • جعبه فرمان
 • سیستم ترمز
 • تعمیر رینگ تایر
 • تعلیقات

و غیره به همراه سرفصل های آموزشی، مدت زمان برگزاری، هزینه دوره و غیره قابل مشاهده و بررسی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

سیستم تعلیق ترمز و فرمان

کارگاه های آموزشی تعلیقات،جلوبندی،ترمز و فرمان

فهرست