عملکرد نامناسب کولر تیبا با برند کروز (ATC)

عملکرد نامناسب کولر تیبا با برند کروز (ATC)

عیوب مشاهده شده:

1- خاموش شدن موتور در ترافیک های شهری ( در زمان روشن بودن کولر)

2- قطع و وصل شدن کلاچ کمپرسور کولر

3- صدای غیر عادی در کمپرسور

 

نحوه برطرف کردن عیب:

با توجه به حساسیت بالا سیستم نسبت جرم گار داخل مدار قبل از هرگونه تعمیر یا تعویض لازم است میزان گاز کولر بررسی شود . میزان گاز مورد نیاز 480 گرم باید باشد در صورت لزوم گاز تعویض و مجددا به اندازه مورد نظر شارژ شود.

پنل دستی ( شرکت کروز )

 

پنل نیمه اتوماتیک ( شرکت کروز )

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ