پاره شدن تسمه جانبی موتور ( تسمه دینام ) | تیبا

پاره شدن تسمه جانبی موتور ( تسمه دینام ) | تیبا

در صورت پاره شدن تسمه دینام مراحل زیر را انجام دهید:

1 – پولی ها ( میل لنگ – دینام – واتر پمپ ) مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده خرابی تعویض شود.

2 – براکت رگلاژ دینام با طرح جدید تعویض شود.

3 – تسمه مجاز برای استفاده از برند DBR | DONGIL با مشخصه HM-35.2 می باشد.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ