شبیه ساز موتور بخار با مکانیزم ملخ

*جهت مشاهده بهتر صفحه شبیه سازهای مکانیک لطفا از کامپیوتر دِسکتاپ یا لپ تاپ استفاده کنید.

این مکانیزم یکی از مکانیزمهای استفاده شده در موتورهای بخار می باشد. بخاطر شباهت این مکانیزم به مکانیزم پاهای ملخ این نام به آن اطلاق می شود.