اصول حاکم بر مجموعه خورشیدی ساده ( بخش اول)

 

مجموعه چرخ دنده خورشیدی عضو جدایی ناپذیر گیربکس های اتوماتیک می باشد  به دلیل وجود تقارن محوری در این نوع آن ها ، نیروهای شعاعی ناشی از درگیری آنها حذف می گردد  از اینرو عملیات یاتاقان گذاری گیربکس های مجهز به این مجموعه ها بسیار ساده و پوسته گیربکس نیز ساده تر و سبک تر می گردد و از طرفی صدا و ارتعاشات گیربکس نیز به شدت کاهش می یابد.


از آنجایی که هدف از طراحی و بکارگیری گیربکس اتوماتیک، تعویض دنده اتوماتیک با توجه به شرایط عملکردی خودرو و مطلوبات راننده می باشد از اینرو باید از مکانیزم هایی استفاده شود تا بتوان به راحتی عملیات تعویض دنده را به صورت اتوماتیک انجام داد. این مجموعه از چهار عضو به شرح ذیل تشکیل شده است که به راحتی امکان ایجاد تعویض دنده اتوماتیک را ایجاد می نماید:

  • خورشیدی: این چرخ دنده یک چرخ دنده با دنده خارجی می باشد که در مرکز مجموعه چرخ دنده خورشیدی قرار گرفته است و به عنوان یکی از اجزای مجموعه چرخ دنده خورشیدی نقش ایفا می کند.
  • رینگی: این چرخ دنده یک چرخ دنده با دنده داخلی می باشد که دیگر اجزای مجموعه را در بر گرفته و به عنوان یکی دیگر از اجزای این مجموعه  بکار گرفته می شود.
  • قفسه،اهرم یا حامل: این عضو از مجموعه چرخ دنده خورشیدی یک چرخ دنده نمی باشد بلکه عضوی است که پینیون ها یا هرزگردها بر روی آن قرار گرفته اند و در واقع قفسه، حامل پینیون های می باشد که یکی از اجزای این مجموعه  محسوب می شود.
  • پینیون ها یا هرزگردها:  این مجموعه از تعدای پینیون یا هرزگرد استفاده می کند که بر روی قفسه نصب گردیده اند و هم با قفسه حرکت انتقالی انجام می دهند و هم قادر به انجام دوران وضعی حول محور خودشان می باشند. لازم به ذکر است که پینیون ها به صورت مستقیم تاثیری در نسبت دنده های  ندارند  بنابراین در محاسبات نیز اثری از آنها دیده نمی شود.
این مطلب را حتما بخوانید  تنظیم دهانه رینگ های پیستون
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست