جعبه فرمان هیدرولیکی خودرو

به منظور افزایش قابلیت مانورپذیری خودرو و راحتی سرنشین، امروزه از جعبه فرمان های به نیروی کمکی در خودرو استفاده می شود به نحوی که قدیمی ترین نوع آن جعبه فرمان هیدرولیکی خودرو می باشد. از آنجایی که به دلیل وجود نیروی مقاوم نسبتا زیاد در مقابل فرمان پذیری چرخ ها، راننده با عدم چابکی در فرمان دهی و همچنین درد در عضلات و بعضا مفاصل بدن خود مواجه می شود، سیستم فرمان هیدرولیکی خودرو، راهکاری مناسب به منظور حل این مشکل می باشد. جعبه فرمان هیدرولیکی خودرو از اجزای ذیل تشکیل شده است:

  • مجموعه شیر هیدرولیک فرمان: شیر هیدرولیک فرمان در واقع یک شیر هیدرولیک تناسبی می باشد که دارای سه وضعیت گردش به چپ، گردش به راست و حالت حرکت مستقیم می باشد و از چهار مجرای روغن فشار قوی(پمپ)، روغن فشار ضعیف(تانک یا مخزن)، مجرای سمت راست پیستون قدرت و مجرای سمت چپ پیستون قدرت تشکیل شده است و نهایتا یک شیر هیدرولیک تناسبی سه حالته و چهار مجرایی را ایجاد می کند و از سه بخش ذیل تشکیل شده است:
  1.   بخش بیرونی شیر: این بخش که به قرقره یا اسپول بیرونی نیز معروف است و شامل چهار مجرای ورودی یا فشار قوی یا پمپ، مجرای خروجی یا فشار ضعیف یا تانک، مجرای سمت راست پیستون قدرت و مجرای سمت چپ پیستون قدرت می باشد. این قرقره یا اسپول دارای حدود10 درجه خلاصی در هر جهت نسبت به بخش داخلی شیر یا اسپول داخلی می باشد. این بخش از سویی توسط میل فرمان ستون فرمان به غربیلک فرمان متصل شده است و از سویی توسط تورشن بار یا میله پیچشی به بخش داخلی شیر متصل شده است تا بتواند در محدوده 10 درجه ای خلاصی، مجاری روغن را به نحو مطلوب باز و بسته کند.
  2.  بخش داخلی شیر: این بخش که به قرقره یا اسپول داخلی نیز معروف است به پینیون جعبه فرمان چرخ دنده شانه ای متصل می باشد و از سویی نیز به تورشن بار یا میله پیچشی متصل می باشد و در بازه 10 درجه ای خلاصی بین اسپول داخلی و اسپول بیرونی، عملیات تغییر فشار، تغییر دبی و تغییر مسیر جریان روغن هیدرولیک فرمان از پمپ به پیستون قدرت و از پیستون قدرت به تانک را انجام می دهد.
  3. تورشن بار یا میله پیچشی: این قطعه عامل اتصال اسپول بیرونی به اسپول داخلی می باشد و از طریق میزان پیچش ایجاد شده در میله پیچشی مقدار باز و بسته شدن مجاری مختلف ایجاد می شود و بنابراین مقدار دوران چرخ ها و همچنین سرعت فرمان پذیری چرخ ها حاصل می شود.
  • پیستون قدرت جعبه فرمان: پیستون قدرت جعبه فرمان هیدرولیک در برخی از جعبه فرمان ها، به شانه ای یا رک جعبه فرمان متصل می باشد و فشار هیدرولیک را به نیرو تبدیل می کند و در برخی از جعبه فرمان ها، سیلندر و پیستون قدرت بیرون از جعبه فرمان قرار گرفته و توسط رابطی به شانه ای یا رک جعبه فرمان متصل می شود.
این مطلب را حتما بخوانید  مبانی مکانیک خودرو - 1
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست