ساخت استند ترمز ضد قفل خودرو ABS

ساخت استند ترمز ضد قفل خودرو ABS برای اولین بار در ایران

 

ارائه دهنده: محمد مرادی نربین
گروه فنی مهندسی ایمگ