ساخت استند ترمز ضد قفل خودرو ABS برای اولین بار در ایران

ارزیابی عملکرد استند ترمز ضدقفل خودرو یا ABS که از جمله تجهیزات و دستگاه های بسیار گرانقیمت می باشد به منظور انجام آزمون های عملکردی و ارزیابی شیوه عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.
البته شایان ذکر است که استفاده از میز آزمون ترمز ضد قفل خودرو یا ABS منکر انجام آزمون های میدانی و در شرایط واقعی نیست ولی به دلیل پر هزینه و زمانبر بودن انجام آزمون های عملکردی در شرایط واقعی و عدم تکرارپذیر بودن این آزمون ها، می توان آزمون های اولیه را با این میز آزمون انجام داد و پس از کالیبراسیون های مقدماتی و اخذ نتایج اولیه می توان نسبت به انجام آزمون های واقعی در شرایط واقعی اقدام نمود.
در این سیستم برای هر چرخ خودرو یک ساختمان مجزا در نظر گرفته شده است به طوریکه برای هر چرخ از سه غلتک : یک غلتک بزرگ و دو غلتک کوچک استفاده شده است. طراحی این سیستم به گونه ای است که می تواند خودروهایی باWheelbase  متفاوت و همچنین قطر تایر متفاوت را تست نماید به شرط آنکه از نتایج محاسباتی که در بالا ذکر شد تجاوز نکند .

تمامی مراحل طراحی با نرم افزار Solidworks  انجام گرفته شده است.

نمای کلی طرح در نرم افزار Solidworks

نمای کلی طرح در نرم افزار Solidworks

نحوه عملکرد ساختمان های  سیستم استند ترمز ضد قفل خودرو :

در این سیستم از چهار ساختمان مجزا استفاده شده است که نحوه عملکرد دو ساختمان جلو مانند یکدیگر و دو ساختمان عقب هم مانند یکدیگر است.

طرح دو ساختمان جلویی

طرح دو ساختمان جلویی


مجموعه غلتک

مجموعه غلتک

همچنین زمانی که خودرویی با قطر تایر بزرگتر یا کوچکتر بر روی میز قرار می گیرد با تغییر مکان این دو غلتک، تایر بر هر سه غلتک مماس می شود.
همچنین طراحی این سیستم به منظور استفاده برای خودروهای با Wheelbase متفاوت مد نظر قرار گرفته است . به طوریکه بر روی دو I Beam ( تیر آهن ) عقب ریلی پیش بینی شده و زمانیکه بخواهیم خودرویی با Wheelbase بزرگتر یا کوچکتر بر روی میز قرار گیرد با آزاد سازی نگه دارنده های دو ساختمان عقب ، این دو ساختمان بر روی ریل حرکت کرده نسبت به دو ساختمان جلو ، نزدیک تر ( برای خودروهای با Wheelbase کوچکتر ) یا دورتر ( برای خودروهای با Wheelbase بزرگتر ) می شوند.

خودروهای با Wheelbase

خودروهای با Wheelbase

در تصاویر زیر نحوه کار سیستم قابل مشاهده است :

فاصله دو ساختمان برای خودرویی با wheelbase کوچک

فاصله دو ساختمان برای خودرویی با wheelbase کوچک


فاصله دو ساختمان برای خودرویی با wheelbase بزرگ

فاصله دو ساختمان برای خودرویی با wheelbase بزرگ

جدول زیر اندازه های چند نمونه از خودروها را نشان می دهد :

اندازه های چند نمونه از خودروها

اندازه های چند نمونه از خودروها

 

این مطلب را حتما بخوانید  سيستم فرمان خودرو( بخش اول)

برای صحه گذاری مطالب فوق چند نمونه خودرو را شبیه سازی می کنیم :

 شبیه سازی خودروی پراید برای استند ترمز ضد قفل خودرو :

طبق جدول بالا اندازه فاصله ی مراکز دو چرخ جلو و عقب ( Wheel Base ) mm 2345 می باشد و فاصله ی مراکز دو چرخ جلو mm 1405 است . ( با توجه به اینکه فاصله مراکز دو چرخ عقب mm 20 کوچکتر از جلو است برای ساده سازی می توان از آن صرف نظر کرد و مبنا را فاصله مراکز دو چرخ جلو قرار می دهیم ) .

شبیه سازی Wheelbase پراید

شبیه سازی Wheelbase پراید


شبیه سازی فاصله مراکز دو چرخ جلوی پراید

شبیه سازی فاصله مراکز دو چرخ جلوی پراید

 شبیه سازی خودروی سمند برای استند ترمز ضد قفل خودرو :

طبق جدول بالا اندازه فاصله ی مراکز دو چرخ جلو و عقب (Wheelbase )mm 2670 می باشد و فاصله ی مراکز دو چرخ جلو mm 1440 است . ( با توجه به اینکه فاصله مراکز دو چرخ عقب mm10 کوچکتر از جلو است برای ساده سازی می توان از آن صرف نظر کرد و مبنا را فاصله مراکز دو چرخ جلو قرار می دهیم ) .

شبیه سازی Wheelbase سمند

شبیه سازی Wheelbase سمند


شبیه سازی فاصله مراکز دو چرخ جلوی سمند

شبیه سازی فاصله مراکز دو چرخ جلوی سمند


اجزای استند ترمز ضد قفل ABS

اجزای استند ترمز ضد قفل ABS

باید توجه داشت که طراحی ، محاسبات و اندازه گذاری ها به گونه ای است که خودروهایی نظیر : پراید ، سمند ، پارس ، تمامی مدل های پژو ، تمامی مدل های دوو و دوو ماتیز و خودروهای کوچک مشابه آن و خودروهای مشابه خودروهای نام برده می توانند بر روی میز قرار بگیرند.
همچنین برای جبران اینرسی دورانی کم غلتک بزرگ از موتور الکتریکی استفاده شده است و با سیستم کنترلی نصب شده روی موتور ها، گشتاور اعمالی به چرخ ها نیز کنترل می گردد.

این مطلب را حتما بخوانید  مدل سازی و تست میکرو ولوهای فشارقوی ترمز ضد قفل

تحلیل سیستم استند ترمز ضد قفل خودرو :

در این قسمت سیستم طراحی شده را از نظر استحکامی و ارتعاشاتی به کمک نرم افزار Ansys تحلیل می کنیم :

ساده سازی طرح 

قبل از شروع تحلیل لازم است از بعضی از جزییات غیر ضروری سیستم به دلیل بالا رفتن حجم تحلیل صرف نظر کنیم لذا طرح ساده شده ای از سیستم را آماده کرده و آن را مورد تحلیل قرار می دهیم . همچنین برای ایجاد دقت بالا در تحلیل ، سیستم را به دو قسمت تقسیم کرده و این دو قسمت را جداگانه مورد تحلیل قرار می دهیم .
طرح ساده شده ی سیستم در تصاویر زیر قابل مشاهده است :
قسمت اول سیستم : غلتک بزرگ و اجزایی که این غلتک به آنها متصل است .

غلتک بزرگ

غلتک بزرگ

 

قسمت دوم سیستم : غلتک های کوچک و اجزایی که این غلتک ها به آنها متصل است .

غلتک کوچک

غلتک کوچک

البته آنالیز مودال تمای بخش های این سیستم نیز به طور کامل انجام شد به نحوی که از واماندگی سیستم حین انجام آزمون های دینامیکی و بروز خطرات و آسیب های مالی و جانی پیشگیری شود.

گروه فنی مهندسی ایمگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست