پاکسازی رنگ خودرو از مواد زائد

پاکسازی رنگ خودرو از مواد زائد

 

فضله پرندگان:

به دلیل خاصیت اسیدی فضله پرنده و وجود امونیاک در ان ،بهتر است بلافاصله ان را با اب و دستمال نرم پاک کنید.

 

شیره وصمغ درختان:

قبل از اینکه روی بدنه خودرو خشک شوند، انها را با مواد الکلی پاک کنید زیرا اثر مخربی بر روی رنگ خودرو خواهند گذاشت.

 

تخریب رنگ به وسیله ی اسپری رنگ و روش های پاکسازی آن:

1. اب و صابون:

ابتدا قبل از این که از روش های سخت و پیچیده استفاده کنید، محلول اب گرم و صابون را امتحان کنید چون برخی از رنگ ها میتوانند به طور کامل یا جزئی از بین بروند.

 

2. استون:

استفاده از استون و یک پارچه جذب، اسپری را به طور کامل حذف میکند. بعداز استفاده، حتما ان را با اب بشویید چون ممکن است رنگ اصلی را از بین ببرد.

 

3. گازوییل:

مانند نفت و بنزین، رنگ را از بین میبرد اما پس از استفاده، فورا ان را بشویید.

 

لکه بنزین:

بعداز پرکردن باک بنزین، دور درب باک را به وسیله ی دستمال پاک کنید زیرا به مرور زمان اثرات مخربی خواهد داشت.

 

نوشیدنی های شیرین:

به محض ریختن نوشیدنی های شیرین کربنات دار، انرا سریع پاک کنید در غیر این صورت ، این گونه مواد خشک و سفت میشوند.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ