نحوه یاتاقان‌گذاری موتور XU7

همانگونه که در مقاله “یاتاقان” ذکر شد، میزان لقی بین یاتاقان‌های موتور باید بین 0/02 تا 0/08 میلیمتر باشد. درصورتیکه این میان لقی کمتر از 0/02 میلیمتر باشد، فیلم روغن بین یاتاقان و محور میل‌لنگ تشکیل نمی‌گردد و باعث سایش یاتاقان و میل‌لنگ می‌شود و چنانچه این مقدار لقی از 0/08 میلیمتر تجاوز کند، فیلم روغن تشکیل شده قادر به تحمل ضربات ناشی از احتراق سوخت و هوا نخواهد بود و با گسیخته شدن این فیلم روغن، تماس فلز یاتاقان و فلز محور میل‌لنگ ایجاد می‌شود و نهایتا سایش و تخریب یاتاقان‌ها و محورهای میل‌لنگ را به دنبال خواهد داشت.
بدین منظور در قسمت پشت ياتاقان عباراتی نوشته شده است كه به شرح ذيل می‌باشد:

  1. STD : به معنی استاندارد بوده و بدين منظور است كه ميل لنگ استاندارد است و محور آن توسط دستگاه ميل لنگ تراش تراشيده نشده است.
  2. 010 : تعمير اول يعنی ميل لنگ يك بار به ضخامت يك صدم اینچ یا 0/25 میلیمتر تراشيده شده است و میل لنگ تعمیر اول نامیده می‌شود.
  3. 020 : تعمير دوم يعنی ميل لنگ يك بار به ضخامت دو صدم اینچ یا 0/5 میلی متر يا دوبار و هربار به ضخامت یک صدم اینچ متر یا 0/25 میلیمتر تراشيده شده است. اعداد فوق به صورت030 و 040 وجود داشته و بيان كننده عمق تراش محور ميل لنگ می‌باشد. چنانچه ميل لنگ به تراش 040 یا یک میلیمتر یا تعمیر چهارم برسد، بايد ميل لنگ را تعويض نمود.

در موتورهای امروزی میزان لقی بین میل‌لنگ و یاتاقان‌ها کاهش یافته است به نحوی که در موتور XU7 این میزان لقی تقریبا بین 0/02 تا 0/06 است که نشان از دقت و تکنولوژی بالاتر در طراحی و تولید این موتور می‌باشد. از اینرو به منظور سهولت در انتخاب یاتاقان مناسب، لبه یاتاقان‌ها را مطابق شکل 1 رنگ‌آمیزی می‌کنند تا بتوان با سهولت بیشتر، سرعت زیادتر و خطای کمتر نسبت به انتخاب یاتاقان مناسب یا اصطلاحا یاتاقان‌گذاری در فرآیند تعمیرات موتور اقدام کرد.

این مطلب را حتما بخوانید  عیب یابی بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک خودروهای چری

رنگ‌آمیزی یاتاقان‌ها برای سهولت شکل1-رنگ‌آمیزی یاتاقان‌ها برای سهولت در یاتاقان‌گذاری

موتور XU7 در دو نسخه مختلف به شرح جدول 1 طراحی و عرضه شده است.

دو نسخه موتور XU7جدول 1-دو نسخه موتور XU7

جدول 2 مشخصات بغل یاتاقانی موتور XU7 را نشان می‌دهد که در کپه یاتاقان شماره 2 نصب می‌شوند و تعداد آنها نیز 4 عدد می‌باشد.

مشخصات بغل یاتاقانی موتور XU7جدول2-مشخصات بغل یاتاقانی موتور XU7

توجه 1:
میزان لقی طولی مجاز میل‌لنگ بین 0/07 تا 0/27 میلیمتر می‌باشد.

توجه 2:
بخش بغل‌یاتاقانی میل‌لنگ تا سه بار قابل تراش و تعمیر می‌باشد.

نحوه انتخاب یاتاقان با استفاده از پلاستیک‌گیج

درصورتیکه موتور و میل‌لنگ فاقد کد مشخصات باشد یا موتور کارکرده و میل‌لنگ تعمیری باشد باید از این روش استفاده کرد. در این حالت نیم‌یاتاقان‌های سمت بلوک سیلندر زرد رنگ شیاردار باشند.
پلاستیک‌گیج(چنانچه نحوه کار با پلاستیک‌گیج را نمی‌دانید این مقاله “پلاستیگیج” را مطالعه کنید) را در به اندازه کافی ببرید و در محل مناسب قرار دهید و پیچ‌های کپه‌یاتاقان‌ها را با گشتاور و زاویه مجاز(گشتاور 5da.Nm)سفت کنید و بدون اینکه میل‌لنگ دوران کند میزان لهیدگی پلاستیک‌گیج را اندازه‌گیری کرده و از طریق جدول 3 نوع نیم‌یاتاقان مناسب را انتخاب کنید.

انتخاب نیم‌یاتاقان بر اساس میزان لقی جدول 3-انتخاب نیم‌یاتاقان بر اساس میزان لقی میل‌لنگ با یاتاقان یا میزان لهیدگی پلاستیک‌گیج

پس از انتخاب یاتاقان موردنظر، با نصب یاتاقان‌های انتخاب شده، مجددا با پلاستیک‌گیج میزان لقی بین میل‌لنگ و یاتاقان را اندازه‌گیری کنید، چنانچه میزان لقی در محدوده مجاز باشد یاتاقان‌های انتخاب شده درست می‌باشد، در غیر اینصورت باید مجددا و مطابق رویه فوق، نسبت به انتخاب یاتاقان اقدام گردد.

توجه 3:
محورهای ثابت و متحرک میل‌لنگ را فقط یکبار و به میزان 0/15 میلیمتر می‌توان تراش داد. البته میزان تراش محور میل‌لنگ در محل نصب کاسه‌نمد یک 0/1 میلیمتر و فقط یکبار است.

این مطلب را حتما بخوانید  سرویس فیلتر گیربکس اتوماتیک

یاتاقان‌گذاری یاتاقان‌های متحرک موتور XU7:

یاتاقان‌های متحرک موتور پژو XU7 دارای یک سایز استاندارد و یک سایز تعمیری می‌باشند. پشت یاتاقان‌های تعمیری، حرف R درج شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست