گیربکس های استفاده شده در خودروها

 گیربکس های استفاده شده در خودروها

گیربکس از ارکان اساسی سیستم انتقال قدرت خودرو می باشد. در حال حاضر انواع گیربکسها توسط شرکتهای خودروسازی استفاده می شود. جهت راحتی راننده در دهه های گذشته شرکتهای خودروسازی سرمایه گذاری عظیمی بر روی گیربکس های اتوماتیک انجام داده اند. در جدول زیر بصورت خلاصه انواع گیربکس های استفاده شده در خودروها مشاهده می شود.

 

 

نویسنده: محمد مرادی

گروه فنی مهندسی اِیمِگ