1. صفحه اصلی
  2. موتور و سیستم انتقال قدرت
  3. برگه 10

موتور و سیستم انتقال قدرت

رینگ پیستون

رينگ پيستون

رینگ پیستون براي جلوگيری از خروج سوخت و هوای فشرده در زمان تراكم و گاز محترق شده در زمان احتراق ، از رينگ بين سيلندر و پيستون به عنوان عامل…
فهرست